دکتر حسین فرشاد مقدم

_

دکتر حسین فرشاد مقدم در سال۱۳۸۴ دکترای عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نموده و تخصص خود را در سال ۹۲ در زمینه تخصص کودکان ادامه دادند. همچنین فوق تخصص خود را در سال ۹۶ درزمینه مغز و اعصاب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی  که نفر اول بورد فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان در دانشگاه تهران کسب نموند.

 • سخنران در پنجمین سمینار بیماریهای عفونی کودکان با عنوان تشنج در بیمار مبتلا به گاستروانتریت بهمن ۹۷
 • سخنران در سمینار دو روزه آنتی بیوتیک تراپی در بیماریهای کودکان(آذر ۹۷) با عنوان عوارض عصبی از مصرف آنتی بیوتیک ها
 • سخنران در سی ویکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان در آبان ماه ۹۸ با عنوان عوارض مخچه ای ناشی از مصرف متادون
 • عضو هیات ممتحنه در طراحی سوالات آزمون پیش کارورزی شهریور۹۸ کلان منطقه شش آزمایشی کشور در زنجان
 • استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی قزوین از سال ۹۶ تا کنون
 • عضو انجمن بین المللی صرع
 • عضو رسمی انجمن بین المللی اعصاب کودکان
 • پایان نامه های دانشجویی در حال انجام:
  یافته های MRI در کودکان مبتلا به تشنج تازه تشخیص داده شده در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش اطفال بیمارستان کودکان قدس قزوین در فاصله سالهای ۱۳۹۲_۱۳۹۷
 • پایان نامه های دانشجویی در حال انجام:
  مقایسه اثرلواتیراستام خوراکی و دیازپام خوراکی متناوب در کاهش عود تشنج ناشی ازتب در کودکان ۶-۶۰ ماهه مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین در سال ۱۳۹۸

نظام پزشکی :۱۰۷۴۹۳
دکتر حسین فرشاد مقدم

_

کتاب ها و مقالات منتشرشده

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی ارتقا کودکان

دکتر حسین فرشاد مقدم


انتشارات آرتین طب سال ۹۳ , ۹۲

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی بورد فوق تخصص کودکان

دکتر حسین فرشاد مقدم


انتشارات آرتین طب سال ۹۳

ترجمه مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۵

دکتر حسین فرشاد مقدم


انتشارات آرتین طب سال ۹۳

ترجمه مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۱۶

دکتر حسین فرشاد مقدم


انتشارات آرتین طب سال ۹۴

Human herpesvirus 6 infection in febrile children : frequency in an Iranian referral hospital. .

Farshadmoghadam H , Pourakbari B, Mahmoudi S , Sadeghi RH, Mamishi S.
Br J Biomed Sci. 2014; 71(3): 108-10

Brin on fires: super
Refractory Seizure in a 7 year Old BoyGHARIB, Behdad Alireza TAVASOLI, Houman ALIZADEH, FARSHADMOGHADDAM, Hossein
Iran J Child Neurol, vo110.NO4

Be careful of lise: a six-year-old boy with respiratory distress and decreased level of consciousness.

Gharib B, Farshadmoghadam H, Hosseini F, Yaghmaie B.
Acta Med Iran. 2014;52(6):481-3

A neonate with indurate
Dermal papules and nodules and pneumonia: a case report.

Gharib B, Almasi M, Esmaeili S, Sotoudeh S, Monajemzadeh M, Ramyar A, Farshadmoghadam H, Sabouni F.
Acta Med Iran. 2014;52(4):323-6

Sudden impolite behavior in a polite girl: a case report.

Gharib B, Ashrafi MR, Tavassoli A, Hosseini F, Farshadmoghadam H, Sabouni F.
Acta Med Iran. 2014;52(4):327-30

ترجمه بیماریهای اعصاب و اختلالات نوروموسکولار نلسون ۲۰۱۶

دکتر حسین فرشاد مقدم
انتشارات آرتین طب سال ۹۴

Efficacy of Potassium Bromife (As an Out-of-Date Drug) in Epilepsia Partialis Continua: A Brief Report.

RS Badv, S Memarian, HF Moghaddam, B, Gharibi
, Iran J Pediatr: 26(6):e5725