دکتر حسین فرشاد مقدم

_

دکتر حسین فرشاد مقدم در سال۱۳۸۴ دکترای عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نموده و تخصص خود را در سال ۹۲ در زمینه تخصص کودکان ادامه دادند. همچنین فوق تخصص خود را در سال ۹۶ در زمینه مغز و اعصاب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران  با رتبه اول بورد فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان در دانشگاه تهران کسب نمودند.

  • نفر اول بورد فوق تخصص دانشگاه
  • استادیار دانشگاه
  • عضو انجمن بین المللی صرع
_

مقالات آموزشی