ایمیل


info@drfarshadmoghadam.ir

شماره نوبت دهی


028-33225203-09052360046

آدرس

خیابان بوعلی غربی – روبروی بیمارستان بوعلی – ساختمان پزشکان بوعلی – طبقه ۲